JANUARI 2015

We zijn ondertussen reeds 2015 en hopen natuurlijk dat dit een fijn jaar zal worden voor iedereen en onze Amstaffs. Terug veel mooi weer om wandelingen te doen met onze Amstaffs. Veel succes voor onze fokkers dat ze mensen een gezonde en stabiele pup kunnen geven.
En hopelijk veel aanwezigen op onze activiteiten van de club.

Dit is de agenda van de voorlopig gekende activiteiten.28 februari 2015 ALV (Wilsele)
4-5-6 april 2015 Beestjes en baasjes beurs Gent
3 mei 2015 Jongehonden-en veteranendag te Winksele Delle
17 mei 2015 Wandeling in Wetteren
13 september 2015 Rasspeciale met CAC te Winksele Delle

NOVEMBER 2011
Vanaf 2012 zal de ASTCB uitsluitend nog gaan werken met een nieuwsbrief via mail. De reden hiervoor is dat we zo sneller kunnen werken met onze leden om ze te informeren over onze activiteiten. In deze tijd van informatica willen we daar ook meer gebruik van maken.
U zal vanaf 2012 op de hoogte worden gehouden van toekomstige activiteiten, foto’s en verslagen van activiteiten. Informatie voor fokkers, gedragsinfo enz. via onze nieuwsbrief.
Leden krijgen ook korting op hun inschrijvingen van de Jongehonden-en Veteranendag en op de Rasspeciale met CAC.
Tevens krijgen onze leden vanaf 2012  bij aanmelding en betaling lidgeld de befaamde ASTCB drybed. Deze zal af te halen zijn op onze activiteiten (wandelingen, tentoonstellingen van de ASTCB of de dierenhappenings waar we aanwezig zijn). Men dient dan wel op voorhand info@astcb.be te verwittigen dat men zijn ASTCB drybed komt afhalen.


JANUARI 2009

AANDACHT : zeer belangrijk bericht voor de FOKKERS !

Het nieuwe reglement GENEALOGISCHE IDENTIFICATIE VAN LOSH-HONDEN wordt van kracht op 1 januari 2009, ter vervanging van de vorige uitgave uit 1987.

Hierbij de voornaamste wijzigingen met verwijzing naar de betreffende artikels.

1. Voor alle worpen geboren vanaf 01/01/2009 moeten beide ouderdieren en minstens één van de pups verplicht gecontroleerd worden op de afstamming door een DNA-test (Artikel 14).
2. Ouderdieren geboren vanaf 01/01/2008 moeten minstens de kwalificatie “Goed” behaald hebben onder een Belgische keurmeester, uitgezonderd op een Rasspeciale, op een Belgische tentoonstelling alvorens toegelaten te worden tot de fok (Artikel 14).
3. Een fokker, die beroep doet op de diensten van de KMSH, mag uitsluitend fokken met ouderdieren die een stamboom hebben die erkend is door de KMSH. Fokken met deze honden zonder stambomen aan te vragen bij de KMSH is formeel verboden (Artikel 15.2).
4. Er worden geen stambomen toegekend door de KMSH indien op het adres van de aanvrager honden gefokt worden zonder stambomen uitgeschreven door de KMSH (Artikel 15.2).
5. Elk indienen van het formulier Dek- en Geboorteaangifte verplicht de fokker tot de verdere correcte afhandeling van de stamboomprocedure. Daarenboven moeten de stambomen van alle betrokken puppies gratis en onvoorwaardelijk overgemaakt worden aan hun respectievelijke eigenaar (Artikel 15.3, 18.1 en 18.2).

Het volledige reglement

Meer info terug te vinden op de site van KMSH


Website
is te bekijken onder volgende URL-adressen:
www.astcb.be
www.americanstaffordshireterrierclub.be


Verplichting DNA-onderzoek voor alle rassen

Verplichting HD-onderzoek van de American Staffordshire Terrier

Voorlichting wetgeving American Staffordshire Terrier Club Holland (ASTCH)

Beste leden, sinds kort en heet van de naald hebben wij vernomen dat er een wetswijziging is in Nederland omtrent de stamboomloze amstaffs en pitbulls en pitbull-achtige honden.
Veel commotie bij onze Noorderburen: heel amstaff-land is wakker geschud met het grote nieuws: de Tweede Kamer zou de RAD (Regeling Agressieve Dieren) opgeheven hebben. Voorstanders juichen dit toe: de grootste doorbraak sinds mensenheugnis. Tegenstanders wachten bang af hoe het nu verder moet met ons geliefde ras.
Ook wij, als Belgische rasclub, volgen dit gebeuren met veel belangstelling.
BRON: ASTCH

Officieël document van de Minister van landbouw, natuur & voedselkwaliteit, G. Verburg, betreffende de RAD in PDF te downloaden


Coupeerverbod in België

Er is veel te doen geweest omtrent het coupeerverbod dat nu geldig is in België en dit voor de oren van de AmStaff vanaf 1 oktober 2001. De secretaris van de ASTCB heeft er werk van gemaakt om de verschillende bevoegde instanties op het ministerie van landbouw te contacteren, zodat wij u een zo juist mogelijke versie van deze wet kunnen voorstellen. Een korte samenvatting komt op het volgende neer: het couperen van de oren van gewervelde dieren -zoals onze geliefde AmStaff (hond)- is verboden in België voor honden geboren vanaf 1 oktober 2001, tenzij het om een noodzakelijke medische ingreep gaat en dan hebt u de papieren van uw dierenarts nodig die dit bevestigen. Honden met gecoupeerde oren afkomstig uit een land waar deze ingreep wel nog is toegestaan, mogen geïmporteerd worden. Deze honden mogen echter niet meer deelnemen aan keuringen, wedstrijden en shows en mogen ook niet verhandeld worden binnen België. Hiermee sluit België zich aan bij de groep van Europese landen waar deze wetgeving al langer van kracht is, zoals bv. Nederland.

Hou er dus rekening mee als u zich een AmStaff pup aanschaft dat u geen gecoupeerde pup in uw bezit mag hebben.