U wil lid worden van de A.S.T.C.B. vzw. ?
Leden krijgen korting op hun inschrijvingen van de Jongehonden- en Veteranendag en op de Rasspeciale met CAC, onze jaarlijkse clubmatch.

Je kan je hier on-line je lidmaatschap aanvragen!

Lidgeld 2016 Lidgeld
U kunt vanaf november het lidgeld betalen voor 2017 25 Euro
OPGELET: Indien de lidmaatschapsaanvraag ingaat na 1 juli van het lopende jaar bent u de helft van het lidgeld van dat jaar verschuldigd op voorwaarde dat tegelijkertijd het lidgeld voor het volgende jaar mede voldaan wordt. 37.5 Euro
Wil er nog iemand uit je gezin lid worden? Deze persoon kunt u inschrijven als gezinslid voor maar 5 Euro extra! Vermeld dit in je aanvraag!
Wilt u een vrije gift geven? Vermeld dit in je aanvraag!
Hou er rekeing mee dat je pas lid bent na betaling van het lidgeld!

A.S.T.C.B. vzw  
Rek.nr.: 235-0251360-45
BIC nr.: GEBABEBB
IBAN nr.: BE44 2350 2513 6045
Mededeling: Lidgeld 2013/Naam

Uitreksel uit de statuten betreffende een lidmaatschapsaanvraag.
Art.6 Iedereen die de leeftijd van achtien jaar heeft bereikt, kan lid worden van de A.S.T.C.B. door een aanvraag te richten tot de secretaris deze verzendt na de aanvraag een aansluitingsformulier dat, na invulling en ondertekening door de aanvragen, wordt voorgelegd aan de raad van bestuur. Deze aanvaardt of verwerpt de kandidatuur. In het laatste geval is ze niet verplicht haar verwerping te motiveren. Het lidmaatschap van een Kynologische vereniging niet erkend door de K.K.U.S.H. of F.C.I en het lidmaatschap van de A.S.T.C.B zijn onverenigbaar. Het Lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden , bij niet-betaling van het lidgeld , bij het indienen van schriftelijk ontslag bij de secretaris.