Etische code
American Staffordshire Terrier Club Belgium vzw
KKUSH 1034
Vanaf 01/04/2012
 • De ASTCB zal fokkers vermelden op www.astcb.be die zich houden aan onze ethische code van de ASTCB en de reglementen van de KMSH.
 • De fokker dient woonachtig te zijn in België.
 • De fokker moet minimum 1 jaar aangesloten zijn bij de ASTCB vzw (bv 1 mei 2011 recht op vermelding 1 mei 2012).
 • Van de fokker word verwacht dat hij zijn hond/honden inschrijft op de Jongehonden- & Veteranendag  en/of op de Rasspeciale met CAC.
 • Indien deze fokker zijn honden aanwezig geweest zijn op één dezer shows dan krijgt deze fokker het daaropvolgende jaar gratis vermelding op de ASTCB site. Mits hij voldoet aan het lidmaatschap en  de overeenkomt van ethische code voor ASTCB aangesloten fokkers en deze overeenkomst dan ook ondertekent.
 • Indien een fokker afwezig blijft op bovengenoemde shows dient hij 25 euro bij te dragen om vermeld te worden op de ASTCB site.
 • De club weigert fokkers te vermelden die de combinatie blauw op blauw of blauw met blauwgestroomd fokken. Indien de fokker toch een combinatie wil doen voor de stamboom met deze kleuren dient hij deze aan te vragen bij de ASTCB. Deze kleurcombinatie is slechts 1 maal toegelaten om de 3 jaar. Deze kleurcombinatie word niet aangemoedigd door de ASTCB en bij meermaals herhalen van deze kleur treft de ASTCB vzw sancties.
 • De fokkers die hun pups laten vermelden dienen zich te houden aan de prijzen die nu gelden  voor kwalitatieve pups (1000 euro), geen dumpingprijzen of winkelprijzen.
 • De beide ouderdieren moeten getest zijn op HD.
  HD-A, B, C zijn toegelaten maar HD-C mag alleen gecombineerd worden met HD-A en B.
 • Beide ouderdieren moeten getest zijn op Ataxie en men moet kunnen aantonen dat de beide  ouderdieren vrij zijn of dat max. 1 der ouderdieren drager is. Indien één der ouderdieren vrij is door parentage moet dit door de nodige documenten worden bevestigd.
 • Vanaf de dekking mag de fokker zijn nest (ouderdieren met gezondheidsresultaten) laten vermelden op de ASTCB site.
 • Foto van vader met HD resultaat en Ataxie resultaat sturen naar info@astcb.be
 • Foto van de moeder met HD resultaat en Ataxie resultaat info@astcb.be
 • Als de pups geboren zijn mag de fokker de geboortedatum en het aantal doorgeven.
 • De ASTCB vzw heeft het recht fokkers te weigeren op hun website bij het niet naleven van de door hen met de ASTCB vzw overeengekomen ethische code.
 • De fokkers mogen niet vermelden dat ze aanbevolen zijn, wel aangesloten fokker van de ASTCB
 • Arlette zorgt voor een label met het jaartal op dat de fokker mag gebruiken op zijn site
 • Indien u als fokker akkoord gaat met deze ethische code kan u een zich aanmelden via de pagina van "aangesloten fokkers"
  Indien u voorstellen hebt mogen deze altijd worden doorgestuurd naar de ASTCB. Voorstellen dienen gestuurd te worden naar info@astcb.be
  Voor meer info kan u altijd contact nemen met via mail of op het nr 016/26 05 52